27. juni tok en del av bedriftene i ACT initiativ til et møte i Mosjøen. Temaet for dagen var smart logistikk. Med på møtet var prosessbedriftene på Helgeland, industriterminalene i Mo i Rana og Mosjøen, Kunnskapsparken Helgeland og NTNU som allerede på Kick-off-samlingen i januar 2018 inviterte til samarbeid om dette temaet.

 

Målet med samlingen var å bli bedre kjent med hverandre, få beskrevet utfordringer og ambisjoner innen logistikkområdet, og sjekke ut om det er grunnlag for et samarbeidsprosjekt. Prosjektet kan bidra til å utløse ressurser som kan jobbe med å løse noen av de utfordringene som ble beskrevet, og få til utvikling av nye løsninger som gjør hverdagen lettere for logistikkavdelingene og som bidrar til å styrke konkurransekraften til bedriftene.

 

På samlingen fikk vi flotte innledninger fra alle bedriftene som møtte, og vi fikk jobbet med å definere viktige problemstillinger og behov fra bedriftene. Kunnskapsparken Helgeland bidro med prosessledelse og NTNU med faglig innlegg. Presentasjoner fra KPH og NTNU er tilgjengelig for de som har tilgang til RESSURSER.