Det er nå utlyst en call i Trinity for finansiering av demo-prosjektet, og den er åpen for bedrifter i ACT.

I utlysningsteksten står det at «Demonstrators are expected to increase the agility in the production by applying advanced robotic technologies, possibly supplemented by other digital tools, IoT and cybersecurity solutions. The funding is tied to successful implementation”.

Det kan søkes om €50000-€300000, og prosjektvarighet er 6-12 mnd. Maks. støttesats er 70%, og bedriften må være villig til å offentliggjøre resultater fra prosjektet.

Dette er en veldig bedriftsvennlig utlysning, og vi håper at noen av våre bedrifter kan kvalifisere seg til et Trinity-prosjekt. Har dere case som kan passe? I så fall vil vi gjerne bistå i prosess fram mot søknadsfristen i februar.

Mer info i linkene nedenfor: