I år har vi ventet i spenning på Forskningsrådets tildeling av midler til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet. Blant søknadene lå flere store samarbeidsprosjekter med mål om å utvikle nye løsninger innenfor klyngens fokusområder. Nå er lista klar, og både bedrifter og forskningsmiljø i klyngen har lyktes i å få tilført betydelige ressurser til utvikling. Dette er et resultat av godt samarbeid på tvers av partnerskapet og på langs av landet. Med SINTEF Helgeland i spissen, og med klyngeprosjektet og kompetansemeglerne i ryggen har industrien i nord fått økt innovasjonskraft. Sjekk lista, det inspirerer helt sikkert også til å ta nye steg i neste søknadsrunde.

Les mer på Forskningsrådets nettside om tildelingen Oversikt – tildelte IPN-prosjekt