Gjennom vårt gode samarbeid med Fagskolen Viken (tidl. Tinius Olsen), kan vi få lagt et eksklusivt kompetanseprogram til Mo i Rana/Kongsberg/tentativt Gøteborg.

Bruk denne lenken for påmelding: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1N1QPaEAt0qXiN7PFKhyj6ABq6txB0FIml4xQx4k2T9UN1ZFSVNCUEFFRzA2RUZCTDhUWDRFRFJIVSQlQCN0PWcu

Smittevernhensyn vil selvfølgelig bli ivaretatt.

Målgruppe

 • Fagarbeidere innen tekniske industrielle vedlikeholdsfag, dette omfatter elektrofag som elektrikere, automatikere og mekatronikere som arbeider innenfor vedlikehold, samt fagbrev under teknologi og industriell produksjon som er relevant for vedlikehold, f.eks. industrimekanikere
 • Arbeidsledere / formenn / planleggere innenfor vedlikehold
 • Personell med vedlikeholdsansvar
 • Vedlikeholdsteknikere / -ingeniører
 • Produksjonspersonell med vedlikeholdsoppgaver

Læringsutbytte

Kurset er utviklet for å møte kompetansenormen for «Maintenance Technician Specialist» beskrevet i NS-EN 15628:2014 Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell. Bestått kurs og eksamen gir 10 studiepoeng fra Fagskolen i Viken (studiested Tinius Olsen). Studentene skal etter utdanningen kunne utføre vedlikeholdsoppgaver alene og sammen med andre, herunder:

 • Utføre vedlikeholdsplaner i henhold til bedriftens strategier
 • Rask handling ved feil eller feilfunksjon, sikre effektiv gjenopprettelse av feil
 • Gjennomføre og sikre gjennomføring i henhold til regler og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet
 • Sikre tilgang til materialer, verktøy og utstyr som er nødvendig for utførelse av vedlikeholdsoppgaver
 • Koordinere og/eller lede vedlikeholdsoppgaver på stedet
 • Sikre kvalitet på vedlikeholdsoppgaver
 • Anvende og sikre anvendelse av relevante IKT baserte systemer
 • Sikre samsvar med relevante lover, direktiver, normer, operasjonsinstrukser og anerkjent praksis

Innhold

Kurset omfatter følgende overordnede temaer:

 • Vedlikeholdsledelse og -organisasjon
 • Vedlikeholdsteknikk
 • Vedlikeholdsstyring og -driftssikkerhet (med vekt på digital datainnsamling og prediktive metoder; Vedlikehold 4.0)
 • Lover og forskrifter

Gjennomføring

Kurset holdes med samlinger på ulike steder, med utstrakt bruk av bedriftsbesøk for å gi innsikt i hvordan ulike firmaer løser sine vedlikeholdsbehov. Mellom samlingene løses oppgaver med tilbud om nettbasert veiledning. Læringsaktivitetene vil omfatte:

 • Forelesninger
 • Oppgaveløsning (individuell)
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Bedriftsbesøk

 

Tentativ aktivitetsplan (det tas forbehold om endringer):

Dato Sted Dager Innhold
02. – 05.11.2020 Mo i Rana, ACT 4 Åpningssamling/bedriftsbesøk
07. – 08.12.2020 Kongsberg, Fagskolen Tinius Olsen 2 2. Samling/bedriftsbesøk
11. – 12.01.2021 Mo i Rana, ACT 2 3. Samling/bedriftsbesøk
01. – 03.02.2021 Gøteborg 3 4. Samling/bedriftsbesøk
24.02.2021 Nettbasert 1 Eksamen

 

Tentativ plan for første samling (det tas forbehold om justeringer):

Dag 1

09.00—12.30 Åpning og Introduksjon

 • Velkommen
 • Praktisk opplysninger
 • Fagskolens rolle i opplæring innen vedlikehold
 • Motivasjon om vedlikeholdets viktighet
 • Omvisning på lokal bedrift
 • Innføring i Sentrale tema innen vedlikehold
 • Viktigheten av vedlikehold (lokal case)

Lunsj                     12.30—13.15

13.00 –17.00    Vedlikeholds funksjonen viktighet og utfordringer

 • Mål og omfang med kurset
 • Vedlikeholdets viktighet
 • Trender og føringer inne vedlikehold
 • Terminologi
 • Gruppe oppgave

17.00 slutt for dagen

Sosial aktivitet og middag             18.00

Dag 2

08.00—13.00    Prioriterte teknisk systemer – fokus vedlikehold

 • Hydraulikk
 • Pneumatikk
 • Pumper og mekaniske tetninger
 • Elektro og automatisering
 • Gir, Lager og oppretting

13.15—14.00 Lunsj

14.00—17.00 Vedlikeholds mål og oppgaver

 • Verdibasert vedlikehold
 • Basis studien
 • Beste praksis
 • Indikatorer
 • Degradering feil/svikt
 • Vedlikehold 4.0
 • Smart vedlikehold

18.00 – 20.00   Sosial aktivitet og middag

Dag 3

08.00—13.00    Vedlikeholdsmetoder og konsepter

 • Total Productive Maintenance TPM
 • Value Driven Maintenance VDM
 • WCM World Class Maintenace WCM
 • RCM Reliability Maintenance   RCM

13.15—14.00    Lunsj

14.00—16.00    Beste praksis – fremtidige prioriteringer

 • Teoretisk grunnlag og praktiske eksempler
 • Eksempler fra Norsk industri

16.30    Oppsummering og avslutning

Vurdering

Under gjennomføringen av kurset skal deltakerne gjennomføre totalt fem obligatoriske arbeidskrav. Dette kan være praktiske eller teoretiske oppgaver som skal løses og leveres inn, ofte som gruppe. Arbeidskravene fordeles mellom temaene som inngår i kurset. Underviserne vurderer besvarelsene og gir utfyllende tilbakemelding på prestasjonen, på denne måten vet deltakerne sin læringsprogresjon. Besvarelser og vurderinger inngår i en arbeidsmappe som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Ved kursets avslutning gjennomføres det en eksamen som er en fem timers skriftlig prøve.

Læremidler og -verktøy

Kursdeltakere må ha:

 • Egen bærbar PC (se PC krav på https://fagskolen-tinius.no/informasjon-til-studenter)
 • Skolen benytter læringsplattformen Teams
 • I kurset vil ulike kompendier og nettbaserte læringsressurser benyttes, som regel er disse kostnadsfrie
 • Lærebok som deles ut på kurset, denne faktureres kursdeltakerne
  • Leo Hagberg og Tomas Henriksson: Underhåll i världsklass (Innbundet)
 • Studentabonnement til Standard Norge (standard.no), kr 500,-
 • Se ellers informasjon til studenter ved Fagskolen Tinius Olsen på:

Kostnader

Utvikling og gjennomføring av kurset er finansiert som en del av bransjeprogrammet for Industri- og byggenæring. Treparts bransjeprogram er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen som skal bidra til at det etableres korte og fleksible utdanningstilbud tilpasset bransjenes behov. Ut over dette må deltakerne selv dekke kostnader til eventuell overnatting og måltider.

Nøkkelpersoner

 • Per Schjølberg, kursholder
 • Endre Jamtveit, fagansvarlig
 • Marte G. Ødegården, studiekoordinator

 


 

Påmelding eller spørsmål rettes til Tone Jakobsen i Kunnskapsparken Helgeland.