EVU-tilbudet i automatisering har blitt tatt godt imot og vi har minst 15 interesserte allerede! Flere har sagt at dette er Spot-On i forhold til det bedriftene har behov for nå.

Dette EVU-tilbudet som Fagskolen Tinius Olsen kommer hit med har fått støtte av Kompetanse Norge, og har en lav kostnad. Oppstart primo september.

  • Prisanslag pr. student inkl. reise og opphold:
    Kursavgift:          10 000,- for to semester
    Reise/opphold  20 000,- to uker undervisning i Kongsberg

Ekstrakostnader for Tinius Olsen på kr. 40 000,- fordeles mellom bedriftene

Rektor Eirik Hågensen og Teamleder Per Anton Hansen deltar på ACT-samlingen i Mosjøen 23. mai og vi vil da invitere til pressekonferanse og undertegne samarbeidsavtaler.

Vil du delta på samlingen i Mosjøen, er det ennå ledig plass. Se egen sak med påmeldingslink i kalenderen til høyre på forsiden.

 

Ta gjerne kontakt på e-post (tj@kph.no) for nærmere presentasjon av EVU-tilbudet.

INFO OM TILBUD (PDF)

Artikkel i TU om kompetanse i Norsk industri her.