Forskningsrådets koronatiltak

Forskningsrådet tar grep for å hjelpe næringslivet under koronakrisen. De er nå i løpende dialog med FoU-institusjonene, næringsorganisasjonene og en rekke enkeltbedrifter for å kartlegge situasjonen og iverksette effektive tiltak for aktører som er i en vanskelig...
Katapult-støtte

Katapult-støtte

SIVA vil gjøre katapultsentrene mer tilgjengelig for bedrifter Den 12. april arrangerte vi for bedrifter på Helgeland et møte med omstillingsmotorer og katapultsentre. Det lanseres nå en ordning som skal gjøre det enklere for bedrifter å ta sentrene i bruk. Små og...