Kloke anbefalinger fra Prosess21

Kloke anbefalinger fra Prosess21

Prosessindustrien leverer viktige byggesteiner til det grønne skiftet, og i dag ble sluttrapporten «Perspektiver og anbefalinger fra Prosess 21» lagt fram for Regjeringen ved Næringsministeren og Klima- og miljøministeren.  10 ekspertgrupper har bidratt, og over 1200...
Årets Trykktankfinalister

Årets Trykktankfinalister

I Trykktanken setter ACT-medlemmene CoFounder, SINTEF og Kunnskapsparken Helgeland AS fart på utvikling av kommersielle løsninger med internasjonalt potensial. Den nye satsingen slo godt an, og da fristen gikk ut kunne vi telle opp 21 spennende ideer som ønsket å få...
EVRY nytt klyngemedlem i ACT

EVRY nytt klyngemedlem i ACT

EVRY Card Services er tatt opp som nytt medlem i ACT. De vil bidra med sine ressurser og høye kompetanse innen digitalisering, som er ett av klyngens fokusområder. – EVRY Card Services har tre ulike forretningsområder som alle treffes av digitalisering og ny...