Trykktank for vekst

Trykktank for vekst

SINTEF og CoFounder lanserer «Trykktank» for utvikling av nye teknologibaserte vekstbedrifter i Nord-Norge i samarbeid med industriklyngen Arctic Cluster Team   Investeringsmiljøet CoFounder og SINTEF har inngått et samarbeid om å bidra med forretningsmessig og...
IT-seminar: What’s in IT for me?

IT-seminar: What’s in IT for me?

Digitale teknologier med verdiskapingspotensial ACT har mål om økt digitalisering, og 65 deltakere møtte opp da vi 17. januar 2019 arrangerte seminar og workshop om digital teknologi sammen med SINTEF Helgeland. Når man skal snakke om digitalisering blir det fort mye...