Kloke anbefalinger fra Prosess21

Kloke anbefalinger fra Prosess21

Prosessindustrien leverer viktige byggesteiner til det grønne skiftet, og i dag ble sluttrapporten «Perspektiver og anbefalinger fra Prosess 21» lagt fram for Regjeringen ved Næringsministeren og Klima- og miljøministeren.  10 ekspertgrupper har bidratt, og over 1200...
Nordnorsk industri i verdensklasse

Nordnorsk industri i verdensklasse

Temperaturen øker, isbreene smelter og vi får mer ekstremvær. Vårt eksistensgrunnlag er truet, og den svenske ildsjelen Greta Thunberg har mobilisert hundretusener av ungdommer, ikke minst i Europa, for en klimapolitikk som tar utfordringene mer på alvor. EU jobber...
KRONIKK: Stormfulle høyder

KRONIKK: Stormfulle høyder

Litt storm i kastene skaper dramatikk i både konkret og overført betydning i litteraturen, og det er et rent gode for leseren. Vi i industrien liker oss derimot best når vannet ligger blikkstille. Derfor bekymrer vi oss når bølgetoppene nå kruser. Statnetts nye...