Ny rapport om vertskapsattraktivitet i prosessindustrien

Ny rapport om vertskapsattraktivitet i prosessindustrien

Prosess21 sin Ekspertgruppe for Vertskapsattraktivitet har ferdigstilt sin sluttrapport. Ekspertgruppen for Vertskapsattraktivitet, ledet av Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen, har som mandat å utrede muligheter for å styrke Norges konkurranseevne når det gjelder å trekke...
Pilot E

Pilot E

PILOT-E lyser ut nye midler med søknadsfrist 16. september 2020 kl. 1300. Temaoverskriftene i denne runden blir utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri. Budsjettet for utlysningen er 130 MNOK. Nå ber Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova...
Attraktive arbeidsplasser

Attraktive arbeidsplasser

Arctic Cluster Team (ACT) har gitt BOLDT i oppdrag å kartlegge kompetansetilfanget i ACT-regionen og identifisere arenaer og kommunikasjonskanaler hvor klyngen kan tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft. Arbeidet har bestått i en spørreundersøkelse om behovet for...
Nordnorsk industri i verdensklasse

Nordnorsk industri i verdensklasse

Temperaturen øker, isbreene smelter og vi får mer ekstremvær. Vårt eksistensgrunnlag er truet, og den svenske ildsjelen Greta Thunberg har mobilisert hundretusener av ungdommer, ikke minst i Europa, for en klimapolitikk som tar utfordringene mer på alvor. EU jobber...
Tverrfaglig studentteam

Tverrfaglig studentteam

Denne sommeren jobber fire studenter fra NTNU med to svært aktuelle oppgaver initiert av industrien på Helgeland. Den ene oppgaven tar for seg diffuse utslipp, altså det som ikke er regulerte utslipp gjennom pipe. Diffuse utslipp er alt som går gjennom små åpninger og...