Design Thinking – tilbud om kompetanseprogram

Design Thinking – tilbud om kompetanseprogram

Arctic Cluster Team får tilbud om kompetanseprogrammet DESIGN THINKING, med fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller, i regi av ProtoMore Innovasjonslab.   Hva er Design Thinking? Design Thinking går i korte trekk ut på å fokusere på og forstå...
Produksjon av smittevernutstyr

Produksjon av smittevernutstyr

Sykehusinnkjøp HF er satt i rød beredskap fra og med 16. mars 2020. Det innebærer at krisestab er satt, og kriseorganisering er trådt i kraft. Sykehusinnkjøp har arbeidet systematisk med helseforetakene siden januar for å skaffe nødvendig materiell i en forberedelse...