Elkem og SINTEF har innledet et større forskningssamarbeid for å styrke forskning i tilknytning til selskapets virksomheter i Nord-Norge inkl. Elkem Thamshavn ved Orkanger. – Det handler om å nærme seg klimanøytral drift sier Trond Sæterstad, konserndirektør i Elkem. Elkem vil utvikle en mer bærekraftig prosessindustri, og gjennom samarbeid med SINTEF bidrar de til å bygge opp kapasitet i forskningsmiljøet på Helgeland. De fire satsingsområdene for samarbeidet er:

  • bærekraftig industri
  • energieffektivisering
  • digitalisering
  • kvarts og mineraler

Elkem og SINTEF har skissert 15-20 ulike forskningsprosjekter, med varierende tidshorisont. 

Arctic Cluster Team har mål om økt innovasjonsaktivitet og mer radikale innovasjoner som følge av klyngesamarbeidet, og forskningssamarbeidet som nå er innledet er et stort steg i retning mer forskningsbasert innovasjonsaktivitet.

Foto: Bjørn Leirvik

Les mer om samarbeidet i Rana Blad sin artikkel: LINK TIL PLUSSARTIKKEL I RANA BLAD