Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre virksomheter fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Målet er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I 2019 har vi felles søknadsmottak for å forenkle søknadsprosessen. Dette innebærer at alle søknader til Pilot-T-ordningen skal leveres gjennom Forskningsrådets søknadssystem, før de fordeles mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet for videre behandling, vedtak og eventuelt finansiering. I denne utlysningen vil inntil 40 millioner kroner tildeles av Forskningsrådet, og inntil 20 millioner kroner tildeles av Innovasjon Norge.