Forskningsrådet har nå åpnet utlysningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet, og frist er i år 25. september. Prosjektene skal gi bedriftene økt konkurransekraft, vekstmuligheter, bærekraftig verdiskaping og gode samfunnsmessige gevinster. Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet.

Midlene gir god risikoavlastning til gjennomføring av større innovasjonsprosjekter, så denne utlysningen er aktuell for mange av medlemmene i Arctic Cluster Team. Det jobbes med flere slike prosjekt-initiativ i klyngen, og tenker flere kan ha nytte av å kjenne til denne ordningen. Mer informasjon finner du her:  https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/

Midlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU-baserte innovasjonsprosjekter, og gjerne i samarbeid med FoU institusjoner. Norges forskningsråd lyser totalt ut 1,25 milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

I selve utlysningsteksten er det kontaktdetaljer til ulike rådgivere i Forskningsrådet som kan svare på spørsmål.

Forskningsrådet gjennomfører også et webinar den 22.8 som går mere grundig gjennom kriterier osv. Link til mer info om webinaret finner du LINK til webinar

I selve utlysningsteksten er det kontaktdetaljer til ulike rådgivere i Forskningsrådet som kan svare på spørsmål. Dere kan også ta kontakt med oss for å få mer informasjon.