Styrk forskningskompetansen og -aktiviteten til bedriften gjennom et doktorgradsprosjekt.

Et av målene i ACT er økt FoU-aktivitet. I en Nærings-ph.d. går en bedrift og et universitet/høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Prosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften. Nærings-ph.d. er for små og store bedrifter og er åpen for alle fagområder. 

En Nærings-ph.d. resulterer i konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker virksomhetens kjernevirksomhet, produkter og/eller tjenester. Den ansatte i bedriften får en forskerutdannelse med spesialkompetanse i bedriftens behov og utfordringer. Samarbeidet med universitetet/høyskolen sikrer økt forskningskompetanse og -kunnskap for både kandidaten og bedriften som helhet.

Det er Forskningsrådet som lyser ut midler til ordningen. Den har løpende søknadsfrist og rask behandlingstid.

Se mer info her.