Vil du lære mer om bærekraft og forbedringsarbeid?

 

 

Industrifagskolen Bærekraft og forbedringsarbeid starter 3.februar.

Dette er en god mulighet til å løfte kompetansen hos operatører og andre med fagbrev, og gir operatørene mulighet for å bygge nettverk for økt utbytte av kunnskapen de tilegner seg. Faget er på 10 studiepoeng ved Fagskolen i Agder.

Etter utdanning skal studenten:

  • Ha grunnleggende forståelse for bærekraft, ressurseffektivitet og flyteffektivitet
  • Ha forståelse for hvorfor endring er nødvendig, og se egen bedrift i en større sammenheng
  • Bidra aktivt i forbedringsarbeidet i bedriften ved bruk av endringsmetoder og verktøy
  • Ha ferdigheter til å foreslå, vurdere og gjennomføre konkrete forbedringstiltak i egen bedrift

 

Modulen går over seks samlinger fra uke 6-26 i 2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknadsfrist er 31. desember!

For mer informasjon og påmelding, kontakt Per Høyum på Sørlandets fagskole: Per.Hoyum@sorlandetsfagskole.no

Mer om fagskolen

 

Hva
Attraktive, korte og spissede utdanninger på fagskolenivå for å sikre  konkurransekraft i et stadig mer krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv

Hvem
Tilbudet er for prosessoperatører eller andre med fagbrev/svennebrev eller minimum 5 års erfaring

Hvorfor
For å utvide kompetansen til den eksisterende arbeidsstyrken.
Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør en bedre rustet i møtet med ny teknologi.
Kunnskapsheving og personlig utvikling gir økte muligheter i jobben
Kompetansereformen skal bidra til at flere kan stå lenger i jobben.

Hvordan
Ansatte i bedriftene kan utdanne seg modul for modul, mens de er i full jobb.
Gjennomføres med desentraliserte samlinger