Arctic Cluster Team ble formelt tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters høsten 2017, og i perioden 2018-2020 har klyngen hatt status som ARENA-klynge. ACT har hatt god måloppnåelse, og partnerskapet doblet seg i perioden. Vi har lagd en treårsrapport som viser måloppnåelse på viktige områder i ARENA-prosjektet, den kan du lese her:

ACT – Treårsrapport for ARENA-perioden

God lesning!