Ekspertgruppe for Produktutvikling presenterte sin sluttrapport denne uken på Industri Futurum som ble arrangert av Norsk Industri i Oslo 22-23. Januar. Ekspertgruppens leder, Teknologidirektør i Hydro, Hans Erik Vatne presenterte hovedtrekkene fra arbeidet.

Rapporten konkluderer med at prosessindustrien må unngå «standardknipa» som innebærer å produsere standardprodukter som kunden opplever som identisk uavhengig av leverandør. For å motvirke foreslås det fokus på følgende muligheter:

  • Grønnere: økte marginer og verdiskapning ved å utvikle, markedsføre og selge grønne, bærekraftige produkter og løsninger.
  • Spesialisering: utvikle avanserte spesialprodukter i tett dialog med kunder og sluttbrukermarkedet
  • Produktløsninger: dreie produktspekteret fra rene materialleveranser i henhold til kundenes spesifikasjoner til utvikling av helhetlige løsninger som tilfredsstiller kunders og sluttbrukeres underliggende mangler og behov
  • Service/tjenesteelementer: kombinere kvalitetsprodukter med digitale og tradisjonelle tjenesteelementer for å øke marginer og konkurranseevne

Rapporten er nå tilgjengelig for nedlasting på Prosess21 hjemmesider:Rapport – Produktutvikling

Rapport fra Ny Prosessindustri – Entreprenørskap ble overlevert Næringsministeren i August 2019 – Rapporten finner du her:

Rapport – Entreprenørskap