Et studie i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet er utarbeidet i samarbeid med Eyde-klyngen. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriftene bedre rustet til å møte endringer. Studiet kvalifiserer til å delta aktivt i endringsprosesser, og gi forståelse for muligheter innen teknologisk utvikling.

Innhold og læringsformer

Som student deltar du aktivt i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsning og praktisk laboratoriearbeid både på skolen,på MIL (Mechatronics Innovation Lab) og ute i bedrift. Skolen benytter eksterne forelesere med kompetanse innen aktuelle fagområder. Lærerne samarbeider med eksterne forelesere om faglig innhold og pedagogisk opplegg. I løpet av studiet skal det gjennomføres bedriftsbesøk til flere av Eyde-klyngens bedrifter.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriften bedre rustet til å møte endringer. Prosessindustrien er inne i midt inne i to store omveltninger: Det grønne skiftet og en ny teknologirevolusjon.

Søknadsfristen er 15.12.2020. Søknad sendes direkte til skolen, legg ved dokumentasjon fra utdanning og lærested.

Mer informasjon