Digitale Helgeland

Digitale Helgeland

Digitale Helgeland er et utviklingsprosjekt mellom 16 kommuner på Helgeland, der målet er å utvikle en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland som vil sikre at alle kommunene klarer å levere bedre tjenester til alle brukerne. Det kan omhandle raskere...
Klimavennlig Kompetanse

Klimavennlig Kompetanse

KLIMAVENNLIG KOMPETANSE (KK) – EN KOMPETANSESPREDNINGSSTRUKTUR FOR FRAMTIDEN! KK er et nasjonalt nettverk av kompetanseaktører knyttet sammen i et konsept basert på nettverkstenking, bruk av moderne teknologi og delingsøkonomi. KK er eid av Høgskolesenteret i...
Meløy Utvikling

Meløy Utvikling

Meløy Utvikling er Meløy kommunes næringsselskap, og har tre ansatte. De bidrar til vekst i lokalt næringsliv ved å stimulere og tilrettelegge for nyskaping og bærekraftig...
Mosjøen og Omegn Næringsselskap

Mosjøen og Omegn Næringsselskap

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF (MON) er Vefsn kommunes næringsetat, og ivaretar det løpende tiltaksarbeidet, driver aktiv næringsutvikling og yter etableringsbistand og råd til nye og eksisterende bedrifter. MON er samarbeidspartner og kontaktledd mellom...
Rana Utvikling

Rana Utvikling

Rana Utvikling er Rana kommune sin næringsetat og visjonen er å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling. Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende. Rana kommune har...
SHMIL

SHMIL

SHMIL er et interkommunalt avfallsselskap for 41 000 innbyggere med hovedkontor i Vefsn. De har deponi godkjent for mottak av ordinært avfall og forurensede masser, og leverer tjenester til industrien i...