Harsco Metals Norway

Harsco Metals Norway

HARSCO METALS er verdens største leverandør av tjenester «on site» til stål- og metallindustri, og i Mo industripark resirkulerer de metaller fra metallurgisk...
Helse & Sikkerhet SA

Helse & Sikkerhet SA

Helse & Sikkerhet tilbyr hele bredden av fagområder og tjenester som en bedriftshelsetjeneste skal dekke. Selskapet har en flerfaglig og kompetent stab av medarbeidere som leverer tjenester som både skal dekke kundens behov og myndighetenes krav. Det har kunder i...
Miljøteknikk Terrateam

Miljøteknikk Terrateam

Miljøteknikk Terrateam behandler forurensede masser, produksjonsavfall og miljøskadelig materiale. I deponier støpes stabiliserte og solidifiserte masser inn som godkjent...
SHMIL

SHMIL

SHMIL er et interkommunalt avfallsselskap for 41 000 innbyggere med hovedkontor i Vefsn. De har deponi godkjent for mottak av ordinært avfall og forurensede masser, og leverer tjenester til industrien i...
SINTEF Norlab

SINTEF Norlab

SINTEF Norlab er Norges største norskeide laboratorieselskap. Selskapet er lokalisert på 13 steder fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord og med hovedkontor i Mo i Rana. De betjener kunder fra industri, kommune og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge....
Statkraft

Statkraft

Statkraft har over 100 års erfaring med produksjon av det verden trenger mest av alt i dag – fornybar energi. I dag er de er Europas største leverandør av fornybar energi og en global markedsaktør innen...
Østbø Rana

Østbø Rana

ØSTBØ er Nord-Norges største kommersielle avfall og miljøselskap og tilbyr totale avfallstjenester i hele...