ACDC

ACDC

Arctic Circle Data Center (ACDC) og IntraCloud AS har som mål å levere datasenter- og skytjenester i verdensklassen til det Nordiske markedet. Ved å integrere egne skytjenester med eget datasenter vil ACDC kunne levere et komplett kost-effektivt tjenestespekter for å...
BaRe Nord avd. Mo i Rana

BaRe Nord avd. Mo i Rana

BaRe Nord avd. Mo i Ranaer et selskap i Bama-gruppen som er leverandør av frukt & grønt og blomster til REMA 1000. Fra avdelingen i Mo i Rana distribuerer de varer til REMA 1000s 69 butikker i Nord...
Digital Footprint

Digital Footprint

Digital Footprint AS ser konkret på mulighetene for å etablere et digitalt knutepunkt i Mo i Rana, med formål om å bygge opp et økosystem rundt etablering og drift av digital infrastruktur og tjenesteproduksjon (skytjenester/prosessering/lagring etc.) i regionen. En...
Grieg Logistics

Grieg Logistics

Grieg Logistics Avd. Mosjøen er en veletablert og utviklingsorientert virksomhet med høy kompetanse innen teminaldrift, logistikk og transport. Grieg Logistics er Norges ledende privateide leverandør av maritim...
Helgeland Kraft

Helgeland Kraft

HELGELAND KRAFT produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. De selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet. Helgeland Kraft er eid av 14 kommuner på Helgeland som i perioden 2002-2016 kunne hente ut et utbytte på 1,7 milliarder...
LKAB Norge

LKAB Norge

LKAB er et internasjonal høyteknologisk mineralselskap, en av verdens ledende produsenter av foredlet jernmalm til stålindustrien og en voksende leverandør av industrimineralprodukter til andre sektorer. Utskipningshavnen i Narvik har fungert som den viktigste havnen...
Meyership

Meyership

Meyership AS dekker de fleste transportbehov. Gjennom eget selskap og tilknyttede datterselskaper som Meyership Logistikk og Mosjøen Transport tilbyr de komplette logistikkløsninger inn og ut av...
Mo Industripark

Mo Industripark

Mo industripark forvalter, utvikler og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, og tilrettelegger for...
Mosjøen Industriterminal

Mosjøen Industriterminal

Mosjøen Industriterminal er en veletablert og utviklingsorientert virksomhet med høy kompetanse innen teminaldrift, logistikk og...
Rana Industriterminal

Rana Industriterminal

Rana Industriterminal tilbyr tjenester innen lossing, lasting, lagring og øvrige terminaltjenester knyttet til transporten av rå- og ferdigvarer til industrien I Mo i...