BeSity

BeSity

BeSity – Beyond Diversity AS er en nyoppstartet bedrift som har spesialisert seg på verdiskaping gjennom mangfold og inkludering (Diversity and Inclusion (D&I)) på arbeidsplassen. Bedriften tilbyr skreddersydde strategier og løsninger basert på bred erfaring og...
Digitale Helgeland

Digitale Helgeland

Digitale Helgeland er et utviklingsprosjekt mellom 16 kommuner på Helgeland, der målet er å utvikle en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland som vil sikre at alle kommunene klarer å levere bedre tjenester til alle brukerne. Det kan omhandle raskere...
Din Personalpartner

Din Personalpartner

Din Personalpartner AS tilbyr tjenester innen HR, HMS, kvalitet(Q) og omstilling for virksomheter på Helgeland. Dette er fagområder alle virksomheter må forholde seg til, men ikke nødvendigvis har i egen stab. De tilbyr kostnadseffektive leveranser tilpasset kundens...
Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen i Viken Studiested Kongsberg ligger i hjertet av teknologibyen Kongsberg og samarbeider tett med næringslivet. De tilbyr oppdatert utdanning i fagretningene teknikk og industriell produksjon, bygg og anlegg, data samt elektro. Man kan studere på heltid eller...
Klimavennlig Kompetanse

Klimavennlig Kompetanse

KLIMAVENNLIG KOMPETANSE (KK) – EN KOMPETANSESPREDNINGSSTRUKTUR FOR FRAMTIDEN! KK er et nasjonalt nettverk av kompetanseaktører knyttet sammen i et konsept basert på nettverkstenking, bruk av moderne teknologi og delingsøkonomi. KK er eid av Høgskolesenteret i...
Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland er et regionalt innovasjonsselskap som er pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst. Selskapet har bredt industrielt...
MainTech

MainTech

MainTech har faglige ekspertise og «hands-on»-erfaring som tilfører ulike bransjer spesialisttjenester innen forbedring. De jobber med energibransjen, prosessindustrien, havbruk, bergindustrien og...
Meløy Utvikling

Meløy Utvikling

Meløy Utvikling er Meløy kommunes næringsselskap, og har tre ansatte. De bidrar til vekst i lokalt næringsliv ved å stimulere og tilrettelegge for nyskaping og bærekraftig...
NORD universitet

NORD universitet

Nord universitet – Senter for industriell forretningsutvikling fokuserer på problemstillinger i skjæringspunktet mellom industri, forretningsutvikling og innovasjon. Hovedfokuset er på forsknings- og innovasjonsprosjekter som er relevant for norsk næringsliv generelt...