CoFounder

CoFounder

CoFounder er et management- og investeringsselskap for teknologiselskaper med stort vekstpotensial. De er erfarne gründere og forretningsutviklere som tilbyr ledelsesressurser og tidligfasekapital. De jobber med spin-offs fra både forsknings- og industrimiljøer, samt...
Helgeland Sparebank

Helgeland Sparebank

Helgeland Sparebank er med sin forvaltningskapital på vel 30 milliarder kroner den 10. største sparebanken i...
MOMEK Group

MOMEK Group

Momek Techteam AS er en del av Momek-konsernet og har spisskompetanse innen mekanisk konstruksjon. De leverer engineeringtjenester til prosessindustri, mineralnæringen og energisektoren over store deler av Nord-Norge og Nord-Sverige Momek Services AS en del av...
MOMEK Invest

MOMEK Invest

Momek Invest AS er et investerings- og innovasjonsselskap som skal utvikle nye bærekraftige og smarte produkter og løsninger for industri, samt investere i andre virksomheter. Selskapet brenner for å skape gode arbeidsplasser, økt verdiskaping og vekst i nord. De vil...