ACDC

ACDC

Arctic Circle Data Center (ACDC) og IntraCloud AS har som mål å levere datasenter- og skytjenester i verdensklassen til det Nordiske markedet. Ved å integrere egne skytjenester med eget datasenter vil ACDC kunne levere et komplett kost-effektivt tjenestespekter for å...
BeSity

BeSity

BeSity – Beyond Diversity AS er en nyoppstartet bedrift som har spesialisert seg på verdiskaping gjennom mangfold og inkludering (Diversity and Inclusion (D&I)) på arbeidsplassen. Bedriften tilbyr skreddersydde strategier og løsninger basert på bred erfaring og...
Digital Footprint

Digital Footprint

Digital Footprint AS ser konkret på mulighetene for å etablere et digitalt knutepunkt i Mo i Rana, med formål om å bygge opp et økosystem rundt etablering og drift av digital infrastruktur og tjenesteproduksjon (skytjenester/prosessering/lagring etc.) i regionen. En...
Freyr

Freyr

FREYR tilbyr en nordisk løsning for å møte den akselererende etterspørselen etter grønne batterier. FREYR er et norsk selskap som utvikler en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Mo i Rana og Nesna i Nordland. Selskapet...
Gen2 Energy

Gen2 Energy

Gen2 Energy er dedikert til å utvikle, bygge, kontrollere og drifte en integrert verdikjede for grønt hydrogen innen 2024. Selskapet har som mål å etablere produksjonskapasitet i stor skala for grønt hydrogen basert på 100 prosent fornybar energi, og å drive et...
Intelecy

Intelecy

Intelecy er en norsk raskt voksende teknologibedrift som tilbyr tjenester til kunder verden over. Intelecy gjør det enklere å analysere produksjonsdata for bl.a. prosessindustrien ved bruk av maskinlæring for å forhindre stopp og feil og å forbedre...
Norsk E-fuel

Norsk E-fuel

Norsk E-fuel er et konsortium av teknologileverandører og investorer som utvikler Power-to-Liquid prosjekter i industriell skala i Norge. Selskapets visjon er å oppnå klimanøytral transport gjennom kontering av CO2 fra luft, 100% fornybar elektrisitet og vann til...
NRGY LAB

NRGY LAB

Selskapet NRGY LAB er et selskap under etablering i Nordland, som et datterselskap til NRGY NORGE AS. NRGY LAB AS sitt formål er forskning og utvikling, samt faglig, teknisk og vitenskapelig virksomhet. Selskapet har som mål om å få frem hydrogenleveransekjeder med...
Nussir

Nussir

Nussir er et kobbergruveprosjekt med lokalisering i Repparfjord i Hammerfest kommune. Selskapet har alle nødvendige tillatelser og konsesjoner, og har som målsetning å bli verdens første helelektriske gruve helt uten CO2 utslipp. Etter gjennomføring av pågående...