Norut Northern Research Institute er et tverrfaglig forsknings- og innovasjonsselskap som leverer tjenester av høy kvalitet og god anvendbarhet til sine oppdragsgivere. De er lokalisert i alle de tre nordnorske fylkene, og har spesiell kompetanse på nordområdene. Norut bygger på over 30 års erfaring og ivaretar både grunnforskning, anvendt forskning og kommersialisering.