Mo Fjernvarme er Nord-Norges største fjernvarmeprodusent og leverer miljøvennlig varme til kunder i Mo i Rana. Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er overskuddsenergi fra prosessbedriftene i Mo Industripark.