Meløy Utvikling er Meløy kommunes næringsselskap, og har tre ansatte. De bidrar til vekst i lokalt næringsliv ved å stimulere og tilrettelegge for nyskaping og bærekraftig utvikling.