Lean Senter Nord er etablert og eies av industrien i Nord-Norge. Leans Senter Nord leder og gjennomfører av endringsprosesser til private og offentlige bedrifter.