Hovedformålet til Klimavennlig Kompetanse er å dekke det framtidige kompetansebehovet i regionen, bidra til vekst og utvikling og gi alle mulighet til kompetanseheving der de bor og jobber. Det eies av kommunene Vefsn, Grane, Hemnes og Hattfjelldal. De har kurs og etter- og videreutdanningstilbud til både kommunesektorene, næringslivet og øvrige organisasjoner i de fire kommunene.