BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY avd. Glomfjord er en totalleverandør innen vedlikehold, modifikasjon og prosjekter innen fagområdene mekanisk, elektro/automasjon og engineering.