Vi hadde en vellykket samling på Fru Haugans Hotell i Mosjøen 23.-24. mai 2019. Representanter fra mange av de ulike klyngebedriftene og inviterte innledere, over 70 stykker totalt, kom sammen for å dele erfaringer, få faglig påfyll og legge planer fremover.

Samlingen hadde flg. tre hovedtema:

  • Hvordan lykkes vi med å modernisere industrien?
  • Hvordan skaper vi mer verdi gjennom sirkulær økonomi og CCS?
  • Hvordan skape vekst og entreprenørskap i prosess- og leverandørindustrien?
    Begge dagene var fylt med innlegg og aktiviteter knyttet til disse temaene. Se hele programmet her: Program

Alle presentasjonene fra samlingen ligger tilgjengelig for dem med tilgang under Ressurser.

Ellers ble første dag kickstartet med zipline, Alcoa-omvisning og pitche-kurs med Innovasjon Norge der alle fikk tilbud om å velge en av aktivitetene. På kvelden fulgte en kulinarisk aften på Barthbryggo med musikalsk innslag fra gruppa Alt eller ingenting.

 

Takk for en fin og nyttig samling! Neste samling er 4.-5. desember 2019.