Gå til hovedinnhold Gå til søk

Klyngeledelsen

Klyngeteam

Ansvar for operasjonalisering og gjennomføring av prosjektet er lagt til Kunnskapsparken Helgeland (KPH). KPH er en regional utviklingsaktør som over tid har jobbet med kompetanse, innovasjon og samarbeid, og som gjennom vellykkede prosjekter har opparbeidet seg legitimitet og tillit hos næringslivet i regionen. Kunnskapsparken Helgeland har i dag blant annet roller som klyngeledelse, forretningsutviklere, kompetansemeglere og tilretteleggere av kompetansetiltak for næringsliv og offentlig sektor.

Monica Paulsen

Klyngeledelse/ Internasjonalisering/ Partneroppfølging

Tone Jakobsen

Partneroppfølging/ Møteplasser/ Kompetanse

Lasse Klæbo

Økonomi/ Kapital og investeringer/ Forretningsutvikling

Karin Kristensen.

Karin Kristensen

EU-rådgiver / Forskning og innovasjon, prosjektutvikling

Rolf Skogvold

Rolf Skogvold

Entreprenørskap/ Inkubasjon/ Forretningsutvikling

Caroline Moen Eide.

Caroline Moen Eide

Omdømmebygging/ Rekruttering/ Trainee

Hildrun Hope Rydsaa.

Hildrun Hope Rydsaa

Arbeidsgruppeleder Sirkulær Økonomi, Prosjektleder klyngeadministrasjon

Connie Sperstad

Arbeidsgruppeleder Logistikk og administrativ partneroppfølging

Eli Anita Åstrøm

Kompetanseløft og partneroppfølging

Rune Finsås Einrem

Kompetansemegler, Arbeidsgruppeleder CCUS og Hydrogen

Styringsgruppen for 2023

I styringsgruppen sitter ledelsen fra initiativtagende kjernebedrifter, leverandørbedrift og akademia. Representantene har bred erfaring fra næringsliv, forskning og klyngeutvikling, og kan bidra med komplementære kompetanser og nettverk. Følgende representanter sitter i styringsgruppen for ACT:

Ellen Myrvold

Alcoa Mosjøen (leder)

Jan Gabor

Mo Industripark AS (medlem)

Marianne Steinmo

Nord universitet (medlem)

Frode Berg

Elkem Rana (medlem)

Terje Ditlefsen

Terje Ditlefsen

Celsa Armeringsstål (medlem)

Ida M. Larsen

Ida Marie Larsen

Carbon Development Solution og MON (medlem)

Katrine Næss

Katrine Næss

Yara International (medlem)

Geir Ove Rapphaugen

Geir Ove Ropphaugen

Glomfjord Hydrogen (medlem)

Hilde Rønningsen

Hilde Rønningsen

FREYR Battery (vara)

Jan Arne Pettersen

Jan Arne Pettersen

UIT Norges Arktiske Universitet (vara)