Skip to content Skip to search

Klyngeledelsen

Klyngeteam

Ansvar for operasjonalisering og gjennomføring av prosjektet er lagt til Kunnskapsparken Helgeland (KPH). KPH er en regional utviklingsaktør som over tid har jobbet med kompetanse, innovasjon og samarbeid, og som gjennom vellykkede prosjekter har opparbeidet seg legitimitet og tillit hos næringslivet i regionen. Kunnskapsparken Helgeland har i dag blant annet roller som klyngeledelse, forretningsutviklere, kompetansemeglere og tilretteleggere av kompetansetiltak for næringsliv og offentlig sektor.

Monica Paulsen.

Monica Paulsen

Klyngeledelse/ Internasjonalisering/ Partneroppfølging

Tone Jakobsen.

Tone Jakobsen

Partneroppfølging/ Møteplasser/ Kompetanse

Lasse Klæbo.

Lasse Klæbo

Økonomi/ Kapital og investeringer/ Forretningsutvikling

Karin Kristensen.

Karin Kristensen

EU-rådgiver / Forskning og innovasjon, prosjektutvikling

Rolf Skogvold

Rolf Skogvold

Entreprenørskap/ Inkubasjon/ Forretningsutvikling

Caroline Moen Eide.

Caroline Moen Eide

Omdømmebygging/ Rekruttering/ Trainee

Hildrun Hope Rydsaa.

Hildrun Hope Rydsaa

Arbeidsgruppeleder Sirkulær Økonomi, Prosjektleder klyngeadministrasjon

Connie Sperstad

Arbeidsgruppeleder Logistikk og administrativ partneroppfølging

Eli Anita Åstrøm

Kompetanseløft og partneroppfølging

Rune Finsås Einrem

Kompetansemegler, Arbeidsgruppeleder CCUS og Hydrogen

Styringsgruppen for 2020

I styringsgruppen sitter ledelsen fra initiativtagende kjernebedrifter, leverandørbedrift og akademia. Representantene har bred erfaring fra næringsliv, forskning og klyngeutvikling, og kan bidra med komplementære kompetanser og nettverk. Følgende representanter sitter i styringsgruppen for ACT:

Ellen Myrvold

Alcoa Mosjøen (leder)

Jan Gabor

Mo Industripark AS (medlem)

Geir Henning Wintervoll

Finnfjord (medlem)

Petter Skatland

Celsa Armeringsstål (medlem)

Marianne Steinmo

Nord universitet (medlem)

Frode Berg

Elkem Rana (medlem)

Grethe Selboe

MainTech (medlem)

Vilde Kvarberg

CoFounder (medlem)