Gå til hovedinnhold Gå til søk

Om klyngen

ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling, oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser.

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord.

Samlet i nord

Tyngdepunktet er på Helgeland, men for klyngen er det viktig å inkludere alle relevante industribedrifter i nord, i tillegg til sentrale forskningsmiljø og akademia både regionalt og nasjonalt.

Sterkere sammen

Det sterke engasjementet og eierskapet kjernebedriftene i klyngen har, er kritisk for en vellykket gjennomføring. Industrielle prosess-innovasjoner har et betydelig potensial for klimagassreduksjoner, og industrien spiller en nøkkelrolle for å innfri Norges forpliktelse i Paris-avtalen.

Et samarbeid med SINTEF, NTNU, UiT og andre forskningsinstitusjoner er kritisk for å løfte innovasjonshøyden til et ønsket nivå, og for å finne nye løsninger for CO2-fangst, sirkulær økonomi og smart produksjon

Medlemmer

Se medlemmer
Polarsirkelen vgs
Norske Skog
Besity
Mosjøen Industriterminal
Invis
Helgeland Invest
Axbit
CoFounder
Arctic Sapphire
Celsa Armeringsstål
Bryn Aarflot
idletechs
Kunnskapsparken
Arctic Circle data center
NCP
Opplæringskontoret
El-Watch
Bare Nord
Dragefossen
Braathe Gruppen
LKAB
Miljøteknikk Terrateam
Nordlandsforskning
NRGY LAB
Elkem
Finnfjord
Mo Industripark
NTNU
MainTech
Nussir
Harsco
Arctic Seafarm.
Imtas
Miras
Helgeland Kraft
Helgeland Betong
Bergen Carbon Solution
Meyership
Grieg Logistics
Kvarøy Fiskeoppdrett
Asset Buyout Partners
Din Personalpartner
Freyr
Momek Invest
Nordic Wind
Itek
Helse & Sikkerhet
Ferroglobe