Gå til hovedinnhold Gå til søk

Om klyngen

ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling, oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser.

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord.

Samlet i nord

Tyngdepunktet er på Helgeland, men for klyngen er det viktig å inkludere alle relevante industribedrifter i nord, i tillegg til sentrale forskningsmiljø og akademia både regionalt og nasjonalt.

Sterkere sammen

Det sterke engasjementet og eierskapet kjernebedriftene i klyngen har, er kritisk for en vellykket gjennomføring. Industrielle prosess-innovasjoner har et betydelig potensial for klimagassreduksjoner, og industrien spiller en nøkkelrolle for å innfri Norges forpliktelse i Paris-avtalen.

Et samarbeid med SINTEF, NTNU, UiT og andre forskningsinstitusjoner er kritisk for å løfte innovasjonshøyden til et ønsket nivå, og for å finne nye løsninger for CO2-fangst, sirkulær økonomi og smart produksjon

Medlemmer

Se medlemmer
Miras
Invis
LKAB
Din Personalpartner
Braathe Gruppen
Arctic Sapphire
Grieg Logistics
Harsco