Skip to content Skip to search

Om klyngen

ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling, oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser.

Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord. Tyngdepunktet er på Helgeland, men for klyngen er det viktig å inkludere alle relevante industribedrifter i nord, i tillegg til sentrale forskningsmiljø og akademia både regionalt og nasjonalt.

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av de industrielle verdikjedene, deriblant produksjon av fornybar energi, mineraler og metaller, legeringer og tilsetningsstoffer, gjødsel og betong, designprodukter og sjømat, leveranser av teknologi og tjenester, infrastruktur og logistikk, miljø- og avfallshåndtering.
Vi har også med videregående skoler, fagskoler, universitet og forskningsinstitusjoner, utviklingsmiljø, opplæringskontor, investorer og bank.

Sterkere sammen

Prosessindustrien har et betydelig potensial for klimagassreduksjoner, og industrien spiller en nøkkelrolle for å innfri Norges forpliktelse i Paris-avtalen.

Et samarbeid med SINTEF, NTNU, UiT og andre forskningsinstitusjoner er viktig for å løfte innovasjonshøyden til et ønsket nivå, og for å finne nye innovative løsninger for CO2-fangst, sirkulær økonomi og smart produksjon.

Det sterke engasjementet og eierskapet kjernebedriftene i klyngen har, er avgjørende for en vellykket gjennomføring.

Ønsker du å bidra til nye bærekraftige løsninger? Da er det bare å ta kontakt.

NRGY LAB
Miras
Dragefossen
MainTech
Norske Skog
Helgeland Kraft
Invis
Nussir
Ferroglobe
Bergen Carbon Solution
Kvarøy Fiskeoppdrett
Imtas
Mo Industripark
Bryn Aarflot
Harsco
Elkem
Axbit
Besity
Finnfjord
Bare Nord
Nordlandsforskning
LKAB
Polarsirkelen vgs
CoFounder
Miljøteknikk Terrateam
idletechs
Helse & Sikkerhet
NTNU
Celsa Armeringsstål
Helgeland Invest
Din Personalpartner
Grieg Logistics
Arctic Sapphire
El-Watch
Braathe Gruppen
Momek Invest
Freyr
Arctic Seafarm.
Helgeland Betong
Kunnskapsparken
NCP
Mosjøen Industriterminal
Asset Buyout Partners
Nordic Wind
Logo til Ocean Geoloop
Itek
Opplæringskontoret
Meyership