Gå til hovedinnhold Gå til søk

Om klyngen

ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling, oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser.

Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord. Tyngdepunktet er på Helgeland, men for klyngen er det viktig å inkludere alle relevante industribedrifter i nord, i tillegg til sentrale forskningsmiljø og akademia både regionalt og nasjonalt.

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av de industrielle verdikjedene, deriblant produksjon av fornybar energi, mineraler og metaller, legeringer og tilsetningsstoffer, gjødsel og betong, designprodukter og sjømat, leveranser av teknologi og tjenester, infrastruktur og logistikk, miljø- og avfallshåndtering.
Vi har også med videregående skoler, fagskoler, universitet og forskningsinstitusjoner, utviklingsmiljø, opplæringskontor, investorer og bank.

Klyngeledelse

ACT ledes av en styringsgruppe bestående av 6-8 personer, samt to vararepresentanter. Representantene velges av årsmøtet. Styringsgruppen velger selv en leder blant medlemmene i gruppen. Styringsgruppen skal representere bredden i partnerskapet, bransjemessig og geografisk. Minimum seks av representantene skal komme fra private bedrifter og skal representere produsenter, forskningsmiljø, leverandører, gründere og investorer. Styringsgruppen har bred erfaring fra næringsliv, forskning og klyngeutvikling, og bidrar med komplementær kompetanse og nettverk.

Klyngeleder og klyngeteamet er ansatt i Kunnskapsparken Helgeland (KPH), som har ansvar for operasjonalisering og gjennomføring av prosjektet. Kunnskapsparken Helgeland er et innovasjonsselskap som jobber for økt bærekraft, verdiskaping og vekst på Helgeland. Vi inngår i SIVA sin nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Med et stort nettverk, sterkt industrielt eierskap og god forankring i næringslivet er vi godt posisjonert til å utgjøre en forskjell for klyngen.

Trykk her for å se hvem som bidrar klyngeledelsen for ACT

Sterkere sammen

Prosessindustrien har et betydelig potensial for klimagassreduksjoner, og industrien spiller en nøkkelrolle for å innfri Norges forpliktelse i Paris-avtalen.

Et samarbeid med SINTEF, NTNU, UiT og andre forskningsinstitusjoner er viktig for å løfte innovasjonshøyden til et ønsket nivå, og for å finne nye innovative løsninger for CO2-fangst, sirkulær økonomi og smart produksjon.

Det sterke engasjementet og eierskapet kjernebedriftene i klyngen har, er avgjørende for en vellykket gjennomføring.

Ønsker du å bidra til nye bærekraftige løsninger? Da er det bare å ta kontakt.

NRGY LAB
Din Personalpartner
LKAB
Arctic Seafarm.
El-Watch
Nussir
Miras
MainTech
Finnfjord
Opplæringskontoret
Nordlandsforskning
Polarsirkelen vgs
Momek Invest
Arctic Sapphire
Norske Skog
Logo til Ocean Geoloop
Itek
Braathe Gruppen
Invis
Nordic Wind
Celsa Armeringsstål
Helgeland Invest
Helgeland Kraft
Bare Nord
Kvarøy Fiskeoppdrett
Grieg Logistics
NTNU
Meyership
Mosjøen Industriterminal
CoFounder
Axbit
Dragefossen
Elkem
Bergen Carbon Solution
Asset Buyout Partners
Freyr
NCP
Besity
Kunnskapsparken
Ferroglobe
Bryn Aarflot
Helgeland Betong
Imtas
Mo Industripark
Helse & Sikkerhet
Harsco
idletechs
Miljøteknikk Terrateam