En rekke av medlemmene i ACT deltok denne uka på en todagers ekskursjon til Molde. Målet for turen var å hente nye impulser til omstilling og digitalisering.

På programmet sto testing av Protomore Innovasjonslab, der bedrifter kan jobbe med produkt- og tjenesteutvikling og forretningsmodeller, fasilitert gjennom egen metodikk som har utspring i metoder som Design Thinking og Rapid Prototyping. 

 

En populær post på programmet var også besøket hos Brunvoll. Bedriften ble i 2017 kåret til Norges smarteste industribedrift og juryen la vekt på hvordan Brunvoll opererer i et internasjonalt tøft marked, hvor innovasjon og digitalisering er avgjørende for å overleve. På Brunvoll-fabrikken i Molde er det stadig flere roboter i samspill med en erfaren arbeidsstokk. De nye robotene effektiviserer produksjonen og letter arbeidsbelastningen for de ansatte.

Også Glamox og SHM Solutions bidro til et spennende besøk i Molde, der bedriftene fikk dele erfaringer og kunnskap.

Takk til alle som ble med på turen, og til iKuben som la til rette for et vellykket besøk.

Foto: Protomore Kunnskapspark As