I forbindelse med den pågående koronakrisen, åpner Innovasjon Norge for at bedrifter kan søke om midler til å gjennomføre forprosjekter.

Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Resultatene av forprosjektet vil danne beslutningsgrunnlag for gjennomføring av et innovasjonsprosjekt. Sjekk denne nettsiden for å se hva du kan få finansiering til:
Forprosjekter – IN