Forskningsrådet lyser ut 5 mill. til forundersøkelser for bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon

Dette  er første trinn i utlysning av 50 mill. for å få til økt bærekraftig verdiskaping i næringslivet og styrke grønn konkurransekraft.

Utlysningen til forundersøkelse finner dere på BIA sin nettside under «Utlysninger»: www.forskningsradet.no/BIA

Se også en nyhetssak om utlysningen på Forskningsrådets hjemmeside: www.forskningsradet.no/nyheter

Det arrangeres et informasjonsmøte om utlysningen tirsdag 15 mai. Mer informasjon om dette møtet finnes her:

https://www.forskningsradet.no/prognett-bia/Arrangement/Informasjons_og_idemyldringsmote/1254034860260/p-1