Torsdag 26. mars deltok vi på et nettmøte med Prosess21 med fokus på klimakonsistensen i realøkonomiske investeringer og karbonintensitet. 

 

Klima- og miljødepartementet presenterte en OECD-studie om norsk industri og finansieringsstrømmer. OECD har foretatt en pilotstudie hvor investeringer i norsk prosessindustri mellom 2010 og 2017 er studert og vurdert med hensyn til nåværende utkast til EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter og et IEA 2° overgangsscenario for Norden.

Prosess21 ønsker også å sette søkelys på karbonintensitet av industriens produkter. Østfoldforskning snakket i sin presentasjon om karbonintensitet av produkter og LCA-beregninger, og trakk fram eksempler fra prosessindustrien.

 

Se presentasjonene  fra møtet og selve studien her:

Industristudie i regi av OECD – presentasjon departementet (pdf.) OECD Study report (pdf.)

 

Karbonintensitet og LCA (pdf.)

 

 

Prosess21 er et forum etablert for å styrke samhandlingen mellom kompetansemiljøene i og rundt prosessindustrien og de ulike offentlige virkemiddelaktørene. Les mer her.