Vurder medlemsskap i ACT

Bli med i en av Norges ledende industriklynger for å utvikle en mer bærekraftig industri. 

ACT kobler partnere langs hele den industrielle verdikjeden, og gir en unik tilgang til kunnskapsdeling og forretningsmessig samarbeid. Klyngen bidrar til økt vekst og styrker medlemmenes konkurransekraft.

Du får muligheten til å delta i samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter, workshops, seminarer og ekskursjoner. Vi synliggjør våre medlemmer og styrker industriens omdømme i samfunnet, og kobler våre medlemmer med relevante partnere nasjonalt og internasjonalt.

Medlemsfordeler

  • Vi styrker innovasjonsevnen og bidrar til å realisere flere innovasjonsprosjekter
  • Vi hjelper med å få tilgang til støtteordninger, forsknings- og utviklingspartnere
  • Vi promoterer våre medlemmer som industrielle partnere i verdensklasse
  • Vi bidrar til å synliggjøre klyngens prosjekter nasjonalt og internasjonalt
  • Vi utgjør et effektivt kontaktpunkt mellom industrien og det offentlige
  • Vi bidrar til å skape nye ideer, koblinger og samarbeid med ledende bedrifter, forskningsinstitutter og universitet
  • Andre fordeler inkluderer tilgang til klyngeeventer, ekskursjoner, klyngeutlysninger og kompetansetiltak m.m.

Ta kontakt for mer informasjon

ACT er åpen for bedrifter som ønsker å bidra til utvikling av en mer bærekraftig industri i nord gjennom samarbeid og åpen innovasjon.

Bærekraft danner grunnlag for alle våre prosjekter, og vi jobber for å utvikle den sirkulære økonomien.
Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta en ledende rolle innen våre fokusområder: Nye grønne verdikjeder, Digital transformasjon og bærekraft, Infrastruktur for innovativ utvikling. 

Kontingentsatser i 2021-2022:
Prosessbedrifter: 30 000,-
Store bedrifter (>250 ansate eller €50.000.000 eller mer i omsetning): 30 000,-
SMB (små eller mellomstore bedrifter): 15 000,-
Gründere og Start-ups (under fem år): 1000-10 000,-
FoU- og utdanningsinstitusjoner: 10 000,-

Søknad

Lokasjoner for bedrifter i selskapet som skal delta i ACT. En eller flere.

Hovedkontaktperson

Send inn

Søknaden sendes til Arctic Cluster Team pr. e-post til mail@arcticclusterteam.no for behandling, samt sikkerhetslagres i nettsidens skjemasystem i maks 6 mnd.