Gå til hovedinnhold Gå til søk

Monica Paulsen

Klyngeledelse/ Internasjonalisering/ Partneroppfølging

Tone Jakobsen

Partneroppfølging/ Møteplasser/ Kompetanse

Lasse Klæbo

Økonomi/ Kapital og investeringer/ Forretningsutvikling

Karin Kristensen.

Karin Kristensen

EU-rådgiver / Forskning og innovasjon, prosjektutvikling

Rolf Skogvold

Rolf Skogvold

Entreprenørskap/ Inkubasjon/ Forretningsutvikling

Caroline Moen Eide.

Caroline Moen Eide

Omdømmebygging/ Rekruttering/ Trainee

Hildrun Hope Rydsaa.

Hildrun Hope Rydsaa

Arbeidsgruppeleder Sirkulær Økonomi, Prosjektleder klyngeadministrasjon

Rune Finsås Einrem

Kompetansemegler, Arbeidsgruppeleder CCUS og Hydrogen

Connie Sperstad

Arbeidsgruppeleder Logistikk og administrativ partneroppfølging

Eli Anita Åstrøm

Kompetanseløft og partneroppfølging

Ellen Myrvold

Alcoa Mosjøen (leder)

Jan Gabor

Mo Industripark AS (medlem)

Geir Henning Wintervoll

Finnfjord (medlem)

Petter Skatland

Celsa Armeringsstål (medlem)

Marianne Steinmo

Nord universitet (medlem)

Frode Berg

Elkem Rana (medlem)

Grethe Selboe

MainTech (medlem)

Vilde Kvarberg

CoFounder (medlem)

Eli Anita Åstrøm

Competance development and partner follow-up

Vilde Kvarberg

CoFounder (member)

Grethe Selboe

MainTech (member)

Frode Berg

Elkem Rana (member)

Marianne Steinmo

Nord university (member)

Petter Skatland

Celsa Steel Service (member)

Geir Henning Wintervoll

Finnfjord (member)

Jan Gabor

Mo Industrial Park AS (member)

Ellen Myrvold

Alcoa Mosjøen (manager)

Connie Sperstad

Group leader Logistics and administrative partner follow-up

Rune Finsås Einrem

Competence broker, Group leader CCUS and Hydrogen

Tone Jakobsen

Partner follow-up/ Meeting places/ Competence

Hildrun Hope Rydsaa.

Hildrun Hope Rydsaa

Group leader Circular Economy, Project manager cluster administration

Caroline Moen Eide.

Caroline Moen Eide

Reputation building/ Recruitment/ Trainee

Rolf Skogvold

Rolf Skogvold

Entrepreneurship/ Incubation/ Business development

Karin Kristensen.

Karin Kristensen

EU advisor / Research and innovation, project development

Lasse Klæbo

Finance/ Capital and investments/ Business development

Monica Paulsen

Cluster management/ Internationalization/ Partner follow-up

Terje Ditlefsen

Terje Ditlefsen

Celsa Armeringsstål (medlem)

Ida M. Larsen

Ida Marie Larsen

Carbon Development Solution og MON (medlem)

Katrine Næss

Katrine Næss

Yara International (medlem)

Geir Ove Rapphaugen

Geir Ove Ropphaugen

Glomfjord Hydrogen (medlem)

Hilde Rønningsen

Hilde Rønningsen

FREYR Battery (vara)

Jan Arne Pettersen

Jan Arne Pettersen

UIT Norges Arktiske Universitet (vara)

Terje Ditlefsen

Terje Ditlefsen

Celsa Steel Service (member)

Jan Arne Pettersen

Jan Arne Pettersen

UIT The Arctic University of Norway (deputy)

Ida M. Larsen

Ida Marie Larsen

Manager Funding and R&D, Norsk e-Fuel (medlem)

Katrine Næss

Katrine Næss

Yara International (member)

Geir Ove Rapphaugen

Geir Ove Ropphaugen

Glomfjord Hydrogen (member)

Hilde Rønningsen

Hilde Rønningsen

FREYR Battery (deputy)