Skaper spennende arbeidsplasser lokalt

I samarbeid med leverandørindustrien utvikles nye løsninger, og aktiviteten skaper spennende arbeidsplasser både i prosessindustrien og hos leverandørene. Alcoa Mosjøen er en av mange viktige hjørnesteinsbedrifter i ACT.

– Fastlandsindustrien har levd litt i skyggen av oljeindustrien, men etter nedturen som har vært innen olje og gass er det flere som har fått øyene opp for den stabile industrien vi representerer. Allikevel har vi utfordringer som vi må løse og vi er ganske sikre på at dette klyngesamarbeidet vil sette oss bedre i stand til å møte fremtiden, enn om vi står alene, sier verkssjef Kathrine Næss ved Alcoa Mosjøen.

Les mer på Næringsliv i Norge