Har du sett de siste annonsene fra ACT? Vi har inngått avtale om en kampanje i Widerøe-magasinet Perspektiv, og gjennom året kjører vi en kampanje som kommuniserer klyngens betydning for økt bærekraft. Første annonse sto på trykk i februar. Magasinet har månedlige utgaver, og har 250 000 lesere/mnd.  Scroll nedover for å se alle annonsene vi har lagd så langt:

thumbnail of ACT_Perspektiv_helside_210x280_No1_FINAL

1. mars:

thumbnail of ACT_Perspektiv_helside_210x280_No2_FINAL

1. april:

thumbnail of ACT_Perspektiv_helside_210x280__No3_FINAL

1. mai:

thumbnail of ACT_Perspektiv_helside_210x280_No4_FINAL

1. juni:

thumbnail of ACT_Perspektiv_helside_210x280_No5_FINAL

1. juli:

thumbnail of ACT_Perspektiv_helside_210x280_No6_FINAL

1. august:

thumbnail of ACT_Perspektiv_helside_210x280_No7_FINAL

1. september:

thumbnail of ACT_Perspektiv_helside_210x280_No8_FINAL

Alle partnere i ACT er invitert til å komme med innspill til kampanjen, og vi har fått mange forslag til gode ambassadører.

Vi trekker fram aktører som kan vise til prosjekter eller resultater som møter våre utvalgte bærekraftsmål.
Målene er:
9. Innovasjon og infrastruktur
11. Bærekraftige byer og samfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
13. Stoppe klimaendringer
17. Samarbeid for å nå målene

Vi har med aktører fra alle deler av partnerskapet, fra ulike regioner og av begge kjønn.

Kampanjen utvikles i samarbeid med Mye i Media og Sjursen Design.