Studiesenteret RKK Vefsn er tatt opp som nytt klyngemedlem!
I den forbindelse tilbyr de medlemsbedriftene de internasjonale sveiseutdanningene IWS, IWT og IWE. Dette er utdanninger både for deg med ingeniørfaglig bakgrunn, fagskole og fagbrev innen relevant område. Alle tilbudene er meget fleksibelt lagt opp slik at undervisningene kan følges fra et studiesenter nært der virksomhetene holder til, eller etter nærmere avtale følges fra jobb eller hjem. Det er Chr. Thams Ressurs som har det faglige ansvaret.

Alle utdanningene starter 17. januar 2019, og søknadsfristen er satt til 10. januar.

Mer detaljert informasjon er å finne på Chr.Thams Ressurs sin hjemmeside: http://thamsressurs.no/sveisefaglige-utdanninger/