95 engasjerte deltakere har vært samlet i to dager på kick-off for industriklyngen Arctic Cluster Team!!

Takk til Sjursen Design for ny flott logo, takk til alle innledere for knallbra innlegg, og stor takk til partnerskapet for entusiasme og god delingskultur i gruppearbeid og plenumsesjoner! Takk til KammeRana, Agnes Born og Tor Martin Leines Nordaas for flott underholdning! Takk til Innovasjon Norge, NCE Eyde, NCE iKuben og Nord-Norges Europakonto for gode bidrag, og takk til styringsgruppen v/Trond Sæterstad, Kathrine Næss, Frode Berg, Bjørn Ugedal, Tom Eilertsen og Marianne Steinmo for godt samarbeid.

Vi ser fram til fortsettelsen – hilsen Monica og Tone!