SIVA vil gjøre katapultsentrene mer tilgjengelig for bedrifter

Den 12. april arrangerte vi for bedrifter på Helgeland et møte med omstillingsmotorer og katapultsentre. Det lanseres nå en ordning som skal gjøre det enklere for bedrifter å ta sentrene i bruk. Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inntil 100.000 kroner til katapult-prosjekt.

Katapult-sentre gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, – slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. De kan bidra med kompetanse, moderne fasiliteter og verdensledende teknologi som skal bidra til å trygge arbeidsplasser og styrke markedsposisjonen for bedrifter. Oversikt over katapult-sentre finner du her: https://norskkatapult.no/katapult-sentrene/

En av klyngebedriftene har allerede testet ut ordningen og fått utløst støtte til et eget prosjekt. Hvis dette er interessant for din bedrift, finner du søknadsskjema her: https://norskkatapult.wpengine.com/wp-content/uploads/2018/09/sknad-om-sttte-til-katapult-prosjekt.pdf

 Vi bistår gjerne for å gjøre søknadsprosessen enklere for deg og din bedrift, ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon.