Allerede på første styringsgruppemøte i 2019 lå det klar søknad om medlemskap fra et teknologi-selskap med base i nord-Norge. Søknaden kom fra iTet AS, som er lokalisert i Mo i Rana, Bodø, Harstad, Tromsø og Oslo. Gjennom deltakelse i klyngen ønsker de å bidra med kompetanse innen informasjonsteknologi og digital transformasjon.

– Regionalt samarbeid og kunnskapsdeling er helt avgjørende for å få til innovasjon som styrker konkurransekraftig utvikling av fremtidens virksomheter. Jeg har stor tro på norsk næringsliv og at suksessen kommer ved å kombinere utvikling av mennesker og virksomheter med bruk av digitalisering og teknologi, sier salgs og markedsleder iTet AS Midt Norge, Frank Sjøvold.

For at ACT skal lykkes er det viktig at et komplementært partnerskap bidrar i utviklingsaktivitet for å nå felles mål. – Bedriftene i klyngen fokuserer på bærekraft og jobber med å hente ut effektiviseringsgevinster og utvikle og ta i bruk nye framtidsrettede teknologiske løsninger. Da trengs det i økende grad kompetanse innen digital strategiutvikling, digitale løsninger og infrastruktur, noe iTet AS og andre teknologiselskap vil kunne bidra med sier klyngeleder Monica Paulsen.