Digitale teknologier med verdiskapingspotensial

ACT har mål om økt digitalisering, og 65 deltakere møtte opp da vi 17. januar 2019 arrangerte seminar og workshop om digital teknologi sammen med SINTEF Helgeland.

Når man skal snakke om digitalisering blir det fort mye bruk av buzzwords, og begrepsavklaring var derfor første punkt på den faglige agendaen.  Målet var at deltakerne skulle få økt kompetanse om digital teknologi, og hvordan kan digital teknologi brukes for å skape verdi for virksomhetene.

Det var hentet inn faglige ressurser fra ledende kompetansemiljøer i Norge og Tyskland, som sammen bidro til et lærerikt program og en god introduksjon til de etterfølgende workshop-sesjonene. Innlederne på seminaret var:

  • Gaya Magie, teknisk leder for Watson IoT Center i Tyskland. Hun er ansvarlig for alle tekniske ressurser og prosjekter ved senteret.
  • Aksel A. Transeth, seniorforsker ved SINTEF Digital. Han har en PhD i robotics and spesialiserer seg innen droner, roboter and kontrollsystem – for anvendelse under vann, på land, i lufta og i verdensrommet
  • Dr. Alireza Ashrafian, PhD, Associate Professor, Department of Industrial Economics and Technology Management Norwegian University of Science and Technology
  • Ivar Morten Hansen, salgssjef i Siemens Industry i Trondheim

Videreføring av arbeidet

Resultatene fra gruppearbeidene på samlingen ble samlet sammen, og SINTEF Helgeland har tatt ansvar for å lage en oppsummering av disse. Vi deler oppsummeringen på klyngens Ressursside. De vil også følge opp spesifiserte prosjektinitiativer. I tillegg til å skape konkrete prosjektideer fikk mange knyttet nye kontakter med andre bedrifter, kunnskapsmiljøer eller virkemiddelaktører i løpet av dagen. Vi håper det resulterer i framtidig utviklingssamarbeid.

Klyngen legger opp til en ekskursjon til ledende IoT-miljø i Tyskland fram mot sommeren, og vi planlegger da en workshop i samarbeid med IBM Watson IoT Center. Vi ønsker at ekskursjonen blir så relevant og nyttig som mulig for våre klyngemedlemmer. For å forberede innholdet i  workshop’en vil IBM gjennomføre individuelle møter med interesserte bedrifter på Helgeland 18.-20. februar. Ta kontakt med klyngeleder dersom du ønsker å sjekke ut mulighet for møte med din bedrift.