Arctic Cluster Team var i forrige uke representert i møter med en rekke tyske industriaktører i Bavaria-regionen i Tyskland. Det var klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters ved innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som arrangerte turen, og de inviterte klynger, katapulter, innovasjonsmiljøer og Norsk industri til å delta. Formålet var å lære mer om industriell innovasjon og industri 4.0 fra Europas fremste miljøer på området, og knytte kontakter for framtidig samarbeid.

Den norske delegasjonen besøkte IBM Watson IoT Center, og fikk vist mange eksempler på bruk av kunstig intelligens (AI). Watson blir brukt til å automatisere produksjon og få til mer prediktivt vedlikehold i vareproduserende industri, til å styre henting/tømming av avfallskontainere, og den brukes til å optimalisere ressursstyring for servicetjenester. I Rotterdam bruker de Watson til forbedring av havnelogistikk, og sammen med myndighetene i Nice utvikler de en klient som skal hjelpe til under terrorangrep, større ulykker eller event for å identifisere flaskehalser, finne mistenkte og planlegge ruter for redningsmannskap. I Beijing gir et hundretalls målepunkter inn data til Watson som analyserer luftkvalitet og sørger for å gi myndighetene beslutningsgrunnlag slik at de kan tilpasse tiltak som endring i bruk av energikilder, styring av trafikkbelastning o.l.

Audi og Siemens viste fram fabrikker som hadde stor grad av automatisering og robotisering. De ansatte jobbet i effektive team, side om side med roboter og automatisert utstyr. Kontinuerlig forbedring sto i fokus i begge bedriftene, og hos Siemens fikk vi demonstrert hvordan de brukte den digitale tvillingen av produksjonslinjene til å teste ut og optimalisere produksjonstakten før de satte i gang serieproduksjon av nye produkter. Audi sine produksjonslinjer var tilpasset serier der hvert eneste produkt er unikt, og der en digital nøkkel bærer informasjon om og indikerer hvilke komponenter som skal monteres på hver enkelt stasjon langs linjen.

Vi fikk presentert klyngene for InSite Bavaria, Center Digitalization Bavaria, Chemie Cluster Bavaria og forskningsinstituttet Fraunhofer, og vi fikk høre om Industrie 4.0 Smart Lab – en online lærings- og utviklingsplattform, om satsing på professorships, innovasjonslaboratorier, entreprenørskapssatsing og forskningsgrupper for unge.
For ACT som har stor andel av prosessindustri var det interessant å høre hvordan Chemie Cluster jobbet med digitalisering. De viste hvordan det påvirker hele livssyklusen til produktene, fra R&D til produksjonsplanlegging, produksjon, logistikk, salg og avfallshåndtering. Klyngen trakk fram tre avgjørende faktorer for å få til digitalisering: et tillitsforhold mellom aktørene i klyngen, digitaliseringsprosjekter i regi av bedriftene, og aktivt bruk av nettverk for å få til mer åpen innovasjon. Som avslutning på dagen deltok alle på en felles workshop for å få oversikt over klyngenes aktive EU-prosjekter, og for å identifisere nye muligheter for internasjonalt samarbeid.

De siste to dagene var satt av til mer spissede parallelle sesjoner. Arctic Cluster Team var torsdag og fredag med på ekskursjoner under temaet sirkulær økonomi. Vi besøkte Fürth for å lære med om nye materialer og additiv produksjon, der de blant annet 3D-støpte store avanserte metallprodukter til bruk i biler og fly. Vi var en halv dag på Fraunhofers institute for Silicate Research i Wurzburg, der vi fikk høre om de to forskningssentrene High Temperature Materials and Design (HTL) og Materials Recycling and Resource Strategies (IWKS), og om Nano Materials Kitchen, der de forsket fram nanomaterialer med ulike egenskaper. Siste dag brukte Arctic Cluster Team, NCE Eyde og NCE iKuben på Airbus Defence & Space sammen med forskningsdirektøren i TUM Algae Tec Center. Senteret driver forskning på algeproduksjon, for å utvikle konsept for produksjon av bio-fuel, smøremidler, tilsetningsstoffer for kosmetikk, dyrefôr og en rekke andre produkter. De forsket på både micro- og macroalger, og hadde oppskalert produksjon i miljø som simulerte klimaet til utvalgte lokasjoner i Europa og Afrika. Vi har lagd en film for å oppsummere uka, den finner du på klyngens Facebook-side: https://t.co/tAg5NtxjiK

Gjennom uka møtte den norske delegasjonen mange interessante industribedrifter, kunnskaps- og innovasjonsmiljøer som gjerne vil bidra til å koble de norske aktørene med relevante tyske samarbeidspartnere. Vi vil gjerne takke Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge sitt kontor i München for å tilrettelegge en spennende uke, vi vil bruke erfaringene fra turen til å skape mer aktivitet i klyngene framover. Dersom din bedrift er interessert i å initiere samarbeid med de miljøene vi besøkte eller andre internasjonale miljøer er det bare å ta kontakt.