Innovasjon Norge har lansert en tiltakspakke for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

Her finner du en nyhetssak som beskriver disse tiltakene:
Tiltakspakke – IN