Jan Fredrik Bjørntvedt besøkte oss på stand, og ser fram til å jobbe med medlemmene i klyngen på neste samling.

Temaet for årets Industri Futurum var Fremtiden produsert i Norge.

Gjennom å vise frem en rekke digitale og teknologiske nyskapinger i ulike industrier ga konferansen et innblikk i fremtidens avanserte industri. Vi fikk også mange eksempler på hvordan samarbeid mellom utdanning, forskning og industri – støttet av virkemiddelapparatet – er med på å forsterke teknologisk utvikling ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft. 
Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og det utvikles nye produkter, markeder og forretningsområder. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet. Hovedbudskapet til de aller fleste innlederne er verdt å gjenta, det handler mer om folk, organisering og forretningsmodeller enn om teknologi. Ny kunnskap, læring og samarbeid er de viktigste kriteriene for å lykkes. Dette skal vi også jobbe med i ACT framover.

I år deltok ACT med egen stand i messeområdet, og der fikk vi vist frem alle partnere i klyngen og presentert essensen i klyngeprosjektet for mange besøkende i løpet av de to dagene konferansen varte.

Tips: Dere finner noen highlights fra konferansen ved å søke på #industrifuturum på Twitter.